Kurs og Utdannelse

Læring gjennom egen innsikt

Norsk 3P Skoles Studieprogram 2017 / 2018

INDRE KLARHET - NY FORSTÅELSE

En utdannelse for alle

Dette fordypningsprogrammet er utformet for å gi deg som student en grunnleggende forståelse av hvordan sinnet skaper vår opplevelse av livet, og utforske potensialet for å ta i bruk denne forståelsen i forhold til eget liv så vel som i forhold til andre.

 

Enten du er ny til denne forståelsen eller har tidligere erfaring vil det alltid være mer å lære.  Programmet passer både for de som ønsker å utforske denne forståelsen for sin egen del så vel som for de som har kommet dit at de nå ønsker å dele dette med andre.

Skolens tre hovedlærere Tore Skåtun, Kari  Skåtun
og Kirsti Naper sammen med Elsie Spittle

Skolens tre hovedlærere Tore Skåtun, Kari  Skåtun
og Kirsti Naper sammen med Elsie Spittle

 

Gjennom deltagelse i Studieprogrammet vil du oppleve:

  • hvordan å frigjøre mer av ditt sinns potensiale og få tilgang til større indre klarhet.
  • økt forståelse av hva som gjør deg i stand til å tenke og respondere mer effektivt og intelligent.
  • en dypere forståelse av deg selv og andre for å forbedre din kommunikasjon og skape gode relasjoner.
  • innsikter som kan hjelpe deg å realisere mål og overgå det du trodde var mulig.
  • nye svar på hvordan du kan ha mer glede, mer handlekraft og mindre stress og bekymring innen alle aspekter av liv og arbeid.

Start når du vil - eller delta på en samling eller to først

Skolens studieprogram vil ha rullerende opptak, slik at de som ønsker kan starte sitt studieforløp når de måtte ønske.  Alle vil gå gjennom samme antall moduler, men ikke nødvendigvis i samme rekkefølge.

Det er også mulig å delta på enkeltsamlinger ved vårt studieprogram. Om du ikke er sikker på om du er rede for et helt utdanningsprogram kan du delta på enkeltsamlinger for å bli mer kjent med denne forståelsen, og med vårt fordypningsopplegg.  I utgangspunktet kan man delta på inntil to enkeltseminarer (til en gunstig pris) før en evt. bestemmer seg om en vil delta på hele programmet.  Man vil da få godskrevet det man allerede har deltatt på.

Sjekk ut de enkelte samlingene på vår Kursoversikt

LÆRING GJENNOM INNSIKT

Å lære om prinsippene innebærer at vi ser noe nytt for oss selv, ikke som akkumulert kunnskap eller informasjon tilført fra utsiden, men som en innsikt fra oss selv – en erkjennelse av noe vi opplever som sant, noe nytt vi ikke har sett før.  Når vi erkjenner hvordan disse prinsippene arbeider i oss, vil vi se hvordan vår opplevelse alltid skapes fra innsiden og ut.  Vi opplever tanken, bragt til live av våre sanser, i vårt sinn.  Med andre ord så ser vi at omstendigheter og andre mennesker ikke har makt til å skape følelser og opplevelser i oss, selv om det noen ganger virker slik.

Hvem er dette studieprogrammet for?

Programmet er åpent både for deg som allerede har en god forståelse av prinsippene, så vel som for deg som kun har litt bekjentskap til denne forståelsen.  Dette er et område ingen av oss noensinne blir utlært på, og alle vil kunne utvide sin forankring og forståelse utfra sitt eget ståsted ved oppstart.   Alle vil få individuell oppfølging i forhold til sitt eget utgangspunkt og sitt eget behov - enten du kun ønsker å bruke dette i ditt eget liv eller i tjeneste for andre.

En utdannelse for livet

HVORDAN VILLE DET VÆRE Å OPPLEVE:

  • Et stress-fritt liv uten ergrelse, bekymring eller frustrasjon
  • Kontakt med din indre visdom og kreativitet
  • Relasjoner som innebærer kjærlighet og gjensidig forståelse
  • En vedvarende opplevelse av godhet, velvære og takknemmelighet.

Alt dette, og mere til, er faktisk mulig for alle mennesker – om vi bare forstår at vårt sinn fungerer utfra tre enkle prinsipper som utgjør ‘operativsystemet’ i vårt  sinn – uavhengig av alder, bakgrunn, biologiske faktorer, personlighet eller egen historie.

Ferder 3

Stop the search - you already have it

Verden er i dag full av kurs og teknikker for hvordan vi skal forbedre oss selv.  Og det er lett å tro at vi hele tiden må jobbe med å ‘fikse’ oss selv for å kunne være i balanse og ha et godt liv.  Ingenting av dette er nødvendig! Vi har allerede innebygget i oss det vi trenger for å ha det bra. Vi har bare glemt at vi har det. Så fremfor å tilegne oss ny kunnskapsbasert lærdom er det mer snakk om å gjenoppdage en viten som allerede finnes i vårt sinn.

 

Hvem og hva vi egentlig er, er uendelig mye større enn hva de fleste av oss kan forestille seg, og vårt kreative potensiale er langt bortenfor hva vi er i stand til å måle.

LÆRING GJENNOM EGEN ERKJENNELSE OG INNSIKT

All vår undervisning er basert på Innsikt-basert læring, som representerer et markant skift fra dagens utpregete fokus på metoder og teknikker.

 

Innsikt er nøkkelen til læring, transformasjon og endring. Sagt enkelt, inntil du ser noe for deg selv vet du det egentlig ikke; og i det øyeblikk du innser noe kan ingen noensinne ta det fra deg.

 

 

«Når du begynner å se Tankens kraft og dens relasjon til din egen livsanskuelse, vil du bedre forstå deg selv og den verden du lever i»
- Sydney Banks

STUDIEPROGRAMMET BESTÅR AV 4 NØKKELELEMENTER:

Fire 3-dagers samlinger under ledelse av N3P Skolen sin lærerstab
Samlingene foregår fra fredag kl 12.00 til søndag kl 16.00.  Undervisningssted vil være Tønsberg, og evt en samling på Tjøme.

Åtte individuelle veilednings-sesjoner med en N3P lærer
Alle deltakerne vil få 8 en-til-en sesjoner med en av våre hovedlærere. Face-to face eller via Skype

Fire webinarer for videre fordypning mellom samlingene
Mellom hver samling vil hele gruppen møtes online for videre fordypning, spørsmål og svar, feedback, mv.

Deltakelse på en åpen 2-dagers Advanced Training samling
Dette er en åpen samling under ledese av verdenskjente Dicken Bettinger og Natasha Swerdloff. Så her vil også 3P folk fra andre bakgrunner delta. 

I tillegg til de oppsatte samlinger og aktiviteter vil du som student få tilgang til utvalgte ressurser for din videre fordypning.


 

NOEN AV DE TEMAER SOM INNGÅR I UNDERVISNINGEN

VED SKOLENS HOVEDSAMLINGER VIL VI UTFORSKE EN REKKE SENTRALE TEMAER FOR Å HJELPE STUDENTENE TIL Å FÅ EN EGEN FORSTÅELSE AV HVORDAN PRINSIPPENE VIRKER INN I ALLE ASPEKTER AV LIVET:

 

Det menneskelige operativsystem. Hvordan alt egentlig fungerer – systemet bak kulissene. Vårt sinn fungerer bare en vei – fra innsiden og ut. Tanken er et produkt av Sinnet, bragt til liv gjennom Bevisstheten. Tanken er den skapende kraft – følelsen er kun en respons på tanken.

 

Ett problem – En løsning. Alt du noensinne står ovenfor er mellom deg og din tenkning 

Vi skaper vår virkelighet – fra øyeblikk til øyeblikk. Alle lever i sin separate virkelighet – ingen har samme opplevelse.  Vi er kun i stand til å se verden fra innsiden og ut – alt annet er en illusjon. Erkjennelse av hvordan reell og varig endring egentlig skjer.

 

Indre klarhet, vårt sinns naturlige tilstand. Et klart sinn er alt vi trenger for å være ‘på vårt beste’. Vårt sinn har en innebygget selvkorrigerende mekanisme. Å leve livet fullt og helt – uten selvbegrensende tanker. Fravær av stress, bekymring og usikkerhet

 

Skapt til et større potensiale. Myten om hvem og hva jeg er. Å komme hjem til sitt sanne selv – Den vi egentlig er. Frigjøre det iboende menneskelige potensialet. Vår indre motstandskraft (resilience) – vår utrolige evne til å håndtere allverdens utfordringer og motgang, og sprette opp igjen.

 

Hovedlærere ved samlingene er:

Tore Skåtun, Kirsti Naper og Kari Skåtun

Se omtale Om oss

view-1031064_960_720 (2)

SOM STUDENT VED SKOLEN FÅR DU OGSÅ DELTA PÅ ET INTERNASJONALT SEMINAR:

"Realize Truth, Enjoy Life, Share What You Know"

Med Dicken Bettinger & Natasha Swerdloff

Fra omtalen: 

"In this weekend seminar Dr. Dicken Bettinger and Natasha Swerdloff will be sharing their insights and facilitating participants direct experience into the very nature of the 3 Principles.

What is always true can only be realized when we go beyond the limitations of the conceptual mind. Then all together we will explore the meaning of sharing this understanding with others..."

 

Dicken og Nat

UNDERVISNINGSSTED

Skolen holder til i idylliske Tønsberg, og alle samlinger (med ett unntak) vil være lokalisert midt i byen, med maks 5 min. gange fra Jernbanestasjonen.  Tønsberg er litt over en time unna Oslo med tog eller bil. Og 20 min. fra Sandefjord Torp Flyplass, som har god forbindelse til det meste av Norge + en rekke andre land.  En av samlingene vil bli holdt på Eidene Senter på Tjøme, som ligger ca. 25 min fra Tønsberg sentrum.  Vi vil her være behjelpelig med transport for de som kommer med tog eller fly.

Tønsberg brygge (2)

MODULER HØSTEN 2017 / VÅREN 2018

13-15 oktober Modul 1, Midtløkken Kurssenter, Tønsberg

1-3 desember Modul 2, Eidene Kurssenter, Tjøme

9-12 februar Modul 3, Midtløkken Kurssenter, Tønsberg

17-18 mars Advanced training, Hotel Klubben, Tønsberg

20-22 april Modul 4, Midtløkken Kurssenter, Tønsberg

 

Individuelle mentoring-sesjoner vil bli avtalt med den enkelte student underveis. 

Tidspunkt for de fire webinarene blir fastsatt i samråd med studentene.  De vil også bli tilgjengelige i opptak.

DET PRAKTISKE og ØKONIMISKE:


 

INVESTERING

Programmet inkluderer 4 ordinære undervisningssamlinger, deltakelse på en advanced training samling med internasjonale lærere, 8 individuelle veiledningssesjoner og 4 webinarer.

 

Studieavgift:

Hele studieprogrammet koster kr 36 000.  Kr 6 000 i depositum betales i forbindelse med opptak, resten betales i ett eller to avdrag (alternativ betalingsplan kan utarbeides etter avtale).

Studieavgiften inkluderer lunsj og kaffepauser ved de ordinære undervisningssamlingene i Tønsberg.

 

Par-tilbud: Vi har også etablert en par-rabatt for samboende par som ønsker å ta utdannelsen sammen (be om eget tilbud).

 

Losji for de som trenger det kommer i tillegg.  Ved Klubben Hotell i Tønsberg har vi fått følgende tilbud: Enkeltrom med frokost: kr 980.  Innkvartering i dobbeltrom m/frokost: kun 600 per person.  Tønsberg har også en rekke andre innkvarteringsmuligheter.  Lunsj er som sagt inkludert i studieprisen ved skolens ordinære samlinger, og øvrige måltider vil være tilgjengelig ved en rekke serveringssteder i området.  

Vi planlegger å ha en av samlingene på Eidene Kurssenter på Tjøme, hvor vi vil tilbringe en langhelg sammen. Her har vi full kost og losji, og samlet kostnad for dette oppholdet blir ca kr 2 450. 

 

 

PÅMELDING

Ta kontakt om dette virker interessant og du har flere spørsmål, eller meld din interesse for studiet ved å fylle ut skjemaet og svare på noen enkle spørsmål på påmeldingssiden vår.  Deretter vil vi ta kontakt for et lite intervju. Du vil så få tilsendt link til innbetaling av depositum på kr 6 000 for å sikre din plass på studiet.

 

Har du noen spørsmål angående studiet eller påmeldingen, send en epost til oss på post@3pskolen.no .

Du kan også kontakte en av skolens lærere direkte:

Kirsti Naper kirsti@3pskolen.no

Kari Skåtun kari@3pskolen.no

Tore Skåtun tore@3pskolen.no

 

Vi lager så en studieavtale med hver enkelt, inklusive betalingsplan for innbetaling av det resterende beløp.