N3P Banner

Velkommen til Norsk 3P Skole

Norsk 3P Skole har som formål å tilby håp og svar i forhold til de utfordringer og muligheter livet byr på, gjennom å øke forståelsen av de grunnleggende prinsippene som ligger bak hele vår opplevelse av livet og verden rundt oss.  Skolen tilbyr innsikt til en ny forståelse av hvordan sinnet vårt fungerer og hvordan vår opplevelse av virkeligheten blir skapt fra innsiden og ut.

Denne kunnskapen bygger på 3 grunnprinsipper, referert til som Tanke, Bevissthet og Sinn, som opererer bakenfor all menneskelig opplevelse. Disse 3 universelle prinsippene, som ble oppdaget og formidlet av Sydney Banks, representerer et paradigmeskifte i forståelsen av hvordan vi mennesker fungerer mentalt, psykologisk og åndelig.

 

Skolen tilbyr temakvelder, kurs og fordypningsprogrammer i forståelsen av de Tre Prinsipper.  Dette er en læring som har innflytelse på alle livets områder, og er like relevant for organisasjons- og næringsliv som for enkeltindivider.

 

Disse prinsippene har hjulpet mennesker over hele verden til å oppdage sitt eget velbefinnende og til å nærme seg sitt fulle potensiale.  Gjennom innsikt og dypere forståelse i disse prinsippene vil vi lettere forholde oss til og lettere kunne takle utfordrende situasjoner i livet.   Når vi ser hvor vår opplevelse kommer fra, vil samspillet med andre mennesker bli enklere og mange misforståelser i kommunikasjonen blir borte.  Det vil også kunne gi opplevelsen av mindre stress, mindre tankestøy, kontakt med vår medfødte livsglede og indre trygghet, uavhengig av omstendigheter og situasjoner.  Andre 'bivirkninger' av å se mer av systemet 'bak kulissene' er økt kreativitet, høyere produktivitet, mer stabilitet og større evne til å takle vanskeligheter.

"If you take on someone else's belief to replace a belief of your own, you may experience a temporary placebo effect, but you have not found a lasting answer. However, if you replace an old belief with a realization from your own inner wisdom, the effect and results are superior and permanent"

- Sydney Banks