Om Norsk 3P Skole

Norsk 3P Skole ble grunnlagt i februar 2017, av Tore Skåtun, Kirsti Naper og Kari Skåtun, med den hensikt å tilby studier i forståelsen av de Tre Prinsipper.  Vi ønsker å dele hva vi selv har erkjent av den innsikt som Sydney Banks brakte verden gjennom å synliggjøre denne forståelsen.  Helt uten sidestykke tilbyr disse prinsippene innsikt til å forstå hvordan den menneskelige psykologi fungerer, og at denne forståelsen bidrar til håp og varig endring.

Vi har alle tre lang bakgrunn fra å jobbe med mennesker i utvikling og vekst – både med enkeltindivider, grupper og organisasjoner. I vårt arbeid som kursledere, konsulenter og veiledere var vi stadig på leting etter nye verktøy og redskaper for å hjelpe våre klienter til å oppnå ønsket utvikling og transformasjon, men det var ikke før vi kom over de tre prinsipper at vi innså at letingen var over. Vi var så heldige å oppdage noen grunnleggende sannheter som er så kraftfulle og transformerende at det tilsidesetter det meste våre gamle og velprøvde teknikker og tilnærminger.  Dette har påvirket både våre egne liv svært positivt, samt endret hvordan vi er i stand til å hjelpe andre til økt trivsel og bedre livskvalitet.

Vi har alle bakgrunn fra studier over flere år hos verdensledende lærere innen det nye paradigme om forståelsen av vårt sinn.

Norsk 3P Skole har base i Tønsberg-regionen, og tilbyr kurs– og undervisningsvirksomhet i Vestfold og omkringliggende områder.

I tillegg vil vi tilby online programmer for de som ønsker å delta via internettbaserte undervisningsformer.

Tønsberg brygge (2)

Hvem vi er

Dicken4 (2)

Tore Skåtun

Tore er 3P fasilitator og har bred internasjonal erfaring fra å jobbe med mennesker og organisasjoner i utvikling og endring i over 30 år, som konsulent, coach og trainer.  Hans erfaringsområder omfatter personlig utvikling, bedriftsrådgivning, organisasjon og ledelse, internasjonal utvikling (som seniorrådgiver for FN) og humanitær bistand.  Hans utdanningsbakgrunn omfatter økonomi, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, NLP, og transformativ endringsledelse.  I sitt liv har han opplevd å få jobbe med mennesker fra alle slags områder, inklusive ledere av utviklingsland og FN organisasjoner, bedriftsledere og deres ansatte, og enkeltindivider som ønsker et rikere og helere liv.

Tore har også egen virksomhet hvor han tilbyr kurs- og konsulenttjenester til organisasjons- og næringsliv.

Dicken8 (2)

Kari Skåtun

Kari har arbeidet med mennesker i utvikling i en årrekke. Hun har bakgrunn innen psykodrama, uttrykksterapi, NLP, veiledning og de 3 prinsipper.  Hun har drevet ulike kurser, utdannelser og veiledning , bl.a. innen terapi, kvinner i ledelse og teamutvikling, og var også lærer ved Norsk Psykodramainstitutt i flere år.  En stor del av hennes arbeid har bestått av individuell veiledning innen kommunikasjon og andre viktige aspekter av livet.

De siste årene har Kari viet til kunstnerisk arbeid. Gjennom å ha fått en ny forståelse og kunnskap om hvordan sinnet vårt fungerer, noe som bidrar til mindre stress og større velvære og glede i livet, ønsker hun nå hjelpe andre ved å undervise i denne forståelsen.