De tre Prinsipper

De tre prinsipper, oppdaget og formidlet i sin tid av Sydney Banks, er en forståelse av sinnet som peker mot et nytt og annerledes paradigme når det gjelder menneskelig opplevelse og utvikling.

Denne forståelsen er ikke basert på teknikker, filosofi, psykologi, religion, eller teorier og konsepter.  Den peker mot noen grunnleggende prinsipper bak hver enkelt persons unike psykologiske opplevelse av livet.

 

Erkjennelsen av hvordan vi opplever livet, verden rundt oss, og våre tanker og følelser har en avgjørende innflytelse på vår livsglede, skaperkraft, produktivitet, indre stabilitet og evne til å ta i bruk vårt iboende potensiale.

 

Folk misforstår, i stor grad, hvordan menneskesinnet fungerer. Dette leder ofte til utilsiktede komplikasjoner, konflikter og mangel på effektivitet i alle aspekter av livet, og medfører en stor grad av unødvendig stress og personlig utilfredshet.

 

Opprinnelsen

For over 40 år siden hadde en mann ved navn Sydney Banks en totalt uventet, spontan opplevelse hvor han oppdaget nøklene til å forstå menneskelig velbefinnende og menneskelig lidelse. Han kalte disse nøklene De Tre Prinsipper av Tanke, Bevissthet og Sinn.

Siden den gang har denne forståelsen gradvis spredt seg til mesteparten av verden, til alle områder av menneskers liv og virke, og har bidratt til å øke livskvaliteten – velbefinnende, produktivitet, nyskapning, glede, enhet, mv. – blant tusenvis av individer, grupper og organisasjoner.

 

Læring gjennom egen erkjennelse og innsikt

Deltakerne på våre kurs og utdanningsprogrammer vil lære, gjennom egen erkjennelse, at disse prinsippene er den eneste kilden til alle våre følelser og opplevelser, og at forståelsen av disse enkle prinsippene er nøkkelen til vårt velbefinnende innenfor alle områder av livet.

 

Forståelsen av hvordan prinsippene virker hjelper mennesker å legge bak seg en vanskelig fortid og å overkomme besværlige omstendigheter i livet.

 

Effekten av en dypere innsikt i hvordan vårt sinn fungerer vil ofte medføre  at en opplever mindre angst og bekymring, mindre tid hvor en føler seg nedfor, mindre stress, mere tilfredshet, en økt opplevelse av tilstedeværelse i livet, en følelse av å være ‘lett om hjertet’, være tryggere på sine beslutninger, og større grad av trivsel og flyt i alle ens relasjoner.

 

I takt med at mennesker begynner å finne tilbake til sin ‘sanne identitet’ oppdager de at de har en unik evne til å skape sin egen opplevelse av livet.  Gjennom forståelsen av kraften bak prinsippene frigjøres individene fra sin egen tenknings begrensninger, og gir anledning til en naturlig forandring fra ‘innsiden og ut’, helt uten teknikker eller metoder.

 

Innsikt-basert læring representerer et markant skift fra dagens overdrevne tro på metoder og teknikker for å bistå individer og organisasjoner i sin utvikling.

20130519_160215

Om den eneste tingen folk lærte var å ikke være redd for sin egen opplevelse, ville det alene forandre verden

- Syd Banks

Norsk 3P Skole - del av en organisk utvikling

Prinsippene har etterhvert spredt seg til de aller fleste områder av livet - til individer, grupper og organisasjoner - og til stadig nye deler av verden.

Her er et lite videoklipp hvor Elsie og Tore snakker om Norsk 3P Skole og den organiske spredningen av dette nye paradigme, dette helt unike fenomenet som vi nå ser ta form verden over.