De Tre Prinsipper

Det mystiske bindeleddet mellom livets psykologiske og åndelige natur

Klikk

De tre prinsipper, oppdaget og formidlet i sin tid av Sydney Banks, er en forståelse av sinnet som peker mot et nytt og annerledes paradigme når det gjelder menneskelig opplevelse og utvikling. Denne forståelsen er ikke basert på teknikker, filosofi, psykologi, religion, eller teorier og konsepter.  Den peker mot noen grunnleggende prinsipper bak hver enkelt persons unike psykologiske opplevelse av livet.

Erkjennelsen av hvordan vi opplever livet, verden rundt oss, og våre tanker og følelser har en avgjørende innflytelse på vår livsglede, skaperkraft, produktivitet, indre stabilitet og evne til å ta i bruk vårt iboende potensiale.

Folk misforstår, i stor grad, hvordan menneskesinnet fungerer. Dette leder ofte til utilsiktede komplikasjoner, konflikter og mangel på effektivitet i alle aspekter av livet, og medfører en stor grad av unødvendig stress og personlig utilfredshet.

Prinsippene Sinn, Bevissthet og Tanke, som Syd Banks identifiserte, er treenigheten bak all menneskelig psykologisk opplevelse. Til sammen er disse tre komponentene selve røttene til all menneskelig opplevelse.

Det Universelle Sinn

Sinnets Prinsipp, også kalt Livskraft eller den Universelle Intelligens er kilden bak alt liv, inklusiv alle psykologiske system. Det er en formløs energi som er grunnlaget for alt liv – kilden til allting i universet.

«Det Universelle Sinn, eller det upersonlige sinn, er konstant og uforanderlig. Det personlige sinn er i en evig tilstand av forandring.  Alle mennesker har en indre evne til å synkronisere sitt personlige sinn med sitt upersonlige sinn for å skape harmoni i sitt liv.» – Sydney Banks

Bevissthet

Bevissthetens Prinsipp er det som gjør det mulig for oss å oppfatte livet. Bevissthet tar en hvilken som helst tanke du har i hodet og gjør den levende. Når du hviler i ren Bevissthet er du i kontakt med ditt sanne selv.

«Bevissthet er fatteevnens gave.  Bevissthet muliggjør gjenkjennelse av form – form som en manifestasjon av Tanken… Mental sunnhet ligger innebygd i alle menneskers bevissthet, men er tildekket og holdt fanget av våre egne feilaktige tanker.» – Sydney Banks

Tanke

Tankens Prinsipp er den kraft som gir oss mulighet til å tenke og til å oppleve det fulle spekter av vår tenkning. Tanken er den skapende kraft; den skaper alle dine ideer, konsepter, overbevisninger – og alle dine opplevelser og følelser.

«Tanken er den skapende kraft vi bruker til å styre oss gjennom livet. Tanken er hovednøkkelen som åpner virkelighetens verden for alle levende vesener.  Tanken er ikke virkelighet; dog er det gjennom Tanken at våre virkeligheter blir skapt.» – Sydney Banks

OPPRINNELSEN

For litt over 40 år siden hadde en mann ved navn Sydney Banks en totalt uventet, spontan opplevelse hvor han oppdaget nøklene til å forstå det menneskelig sinn og forbindelsen mellom vår psykologiske og åndelige natur.

Han kalte disse nøklene De Tre Prinsipper av Tanke, Bevissthet og Sinn. Siden den gang har denne forståelsen gradvis spredt seg til mesteparten av verden, til alle områder av menneskers liv og virke, og har bidratt til å øke livskvaliteten – velbefinnende, produktivitet, nyskapning, glede, enhet, mv. – blant tusenvis av individer, grupper og organisasjoner.

Her kan du se og høre Syd selv snakke om De Tre Prinsipper