Kurs og Utdannelse

Læring gjennom egen innsikt

Program og aktiviteter for sesongen 2019 / 2020 kommer så snart det er klart

______________________________________________________________________________________

Norsk 3P Skoles Hovedprogram 2018 / 2019:

NATURLIG ENDRING - FRA INNSIDEN OG UT

Om å ta i bruk sinnets ubegrensete muligheter

Superkompetanse for livet

Dette fordypningsprogrammet er utformet for å gi deg som deltaker en grunnleggende forståelse av hvordan sinnet skaper vår opplevelse av livet, og utforske potensialet for å ta i bruk de utrolige muliheter denne forståelsen innebærer - i forhold til eget liv så vel som i forhold til andre.

 

Enten du er ny til denne forståelsen eller har tidligere erfaring vil det alltid være mer å lære.  Programmet passer både for de som ønsker å utforske denne forståelsen for sin egen del så vel som for de som har kommet dit at de nå ønsker å dele dette med andre.

20190609_161251

Skolens hovedlærere, Tore og Kari  Skåtun sammen med Elsie Spittle

 

 

Gjennom deltagelse i Studieprogrammet vil du oppleve:

  • hvordan å frigjøre mer av ditt sinns potensiale og få tilgang til større indre klarhet og visdom.
  • økt forståelse av hva som gjør deg i stand til å tenke og respondere mer effektivt og med bedre resultat.
  • en dypere forståelse av deg selv og andre for å forbedre din kommunikasjon og skape gode relasjoner.
  • innsikter som kan hjelpe deg å realisere mål og overgå det du trodde var mulig.
  • nye svar på hvordan du kan ha mer glede, mer handlekraft og mindre stress og bekymring innen alle aspekter av liv og arbeid.

To måter du kan delta på

Vår intensjon er å gjøre våre tilbud så tilgjengelige som mulig – både når det gjelder selve strukturen så vel som hva det koster å delta.  Dette innebærer at du kan velge mellom å delta på en eller flere weekend-samlinger når du måtte ønske, eller du kan melde deg på hele Utdannelsesprogrammet og få en mer omfattende utdannelse som du kan ta med deg inn i alle aspekter av ditt liv og virke.  Uansett hva du velger så vil hver samling i seg selv utgjøre en selvstendig modul som vil hjelpe deg til en dypere forståelse

 

Deltakelse på Hovedprogrammet - 'full pakke'

Dette er vårt 'flaggskip program', hvor vi ønsker å gi deltakerne alt det vi selv har erfart og lært om denne utrolige forståelsen, hvor vi har satt sammen et utdannelsesforløp bestående av fordypningsmoduler, individuell veiledning og coaching, webinarer, og studier på egenhånd av utvalgte ressurser (video, bøker, online ressurser...).

Se oversikt over hele programmet lenger ned på siden.

Deltakelse på enkeltsamlinger - inklusiv en coachingsamtale

I løpet av høsten og våren vil vi tilby fire undervisningsmoduler, med ulike temaer, som alle vil peke mot forskjellige aspekter av de grunnleggende prinsippene som ligger bak hele vår opplevelse av livet og verden rundt oss.  Om du velger dette alternativet vil du delta på de oppsatte undervisningssamlingene sammen med dem som velger hele studieprogrammet.

Etter samlingen vil du få en veiledningssamtale med en av skolens lærere, hvor du kan stille spørsmål og få hjelp til å fordype din forståelse av det som ble berørt i løpet av samlingen.

Sjekk ut de enkelte samlingene på vår Kursoversikt

LÆRING GJENNOM INNSIKT

Å lære om prinsippene innebærer at vi ser noe nytt for oss selv, ikke som akkumulert kunnskap eller informasjon tilført fra utsiden, men som en innsikt fra oss selv – en erkjennelse av noe vi opplever som sant, noe nytt vi ikke har sett før.  Når vi erkjenner hvordan disse prinsippene arbeider i oss, vil vi se hvordan vår opplevelse alltid skapes fra innsiden og ut.  Vi opplever tanken, bragt til live av våre sanser, i vårt sinn.  Med andre ord så ser vi at omstendigheter og andre mennesker ikke har makt til å skape følelser og opplevelser i oss, selv om det noen ganger virker slik.

En effekt av å se dette er at vi ikke lengre opplever oss som 'offer' for ytre omstendigheter.

Hvem er dette studieprogrammet for?

Programmet er åpent både for deg som allerede har en god forståelse av prinsippene, så vel som for deg som kun har lite eller ingen kjennskap til denne forståelsen.  Om du ønsker å bruke denne forståelsen kun til berikelse av ditt eget og dine nærmestes liv, eller om du ønsker å bruke den i jobbsammenheng eller som coach/veileder, så vil du gjennom dette programmet få det du trenger for å kunne ta i bruk de muligheter ditt liv byr på.

 

Dette er et område ingen av oss noensinne blir utlært på, og alle vil kunne utvide sin forankring og forståelse utfra sitt eget ståsted ved oppstart.   Alle vil få oppfølging i forhold til sitt eget utgangspunkt og sitt eget behov.

En utdannelse for livet

HVORDAN VILLE DET VÆRE Å OPPLEVE:

  • Et liv uten å bli fanget i tilstander av mentalt stress, ergrelse, bekymring eller frustrasjon
  • Være i kontakt med din indre visdom og kreativitet
  • Relasjoner som innebærer kjærlighet og gjensidig forståelse
  • En vedvarende opplevelse av indre velvære og takknemmelighet

Alt dette, og mere til, er faktisk mulig for alle mennesker – om vi bare forstår at vårt sinn fungerer utfra tre enkle prinsipper som utgjør ‘operativsystemet’ i vårt  sinn – uavhengig av alder, bakgrunn, biologiske faktorer, personlighet eller egen historie.

Ferder 3

Stop the search - you already have it

Verden er i dag full av kurs og teknikker for hvordan vi skal forbedre oss selv.  Og det er lett å tro at vi hele tiden må jobbe med å ‘fikse’ oss selv for å kunne være i balanse og ha et godt liv.  Ingenting av dette er nødvendig! Vi har allerede innebygget i oss det vi trenger for å ha det bra. Vi har bare glemt at vi har det. Så fremfor å tilegne oss ny kunnskapsbasert lærdom er det mer snakk om å gjenoppdage en viten som allerede finnes i vårt sinn.

 

Hvem og hva vi egentlig er, er uendelig mye større enn hva de fleste av oss kan forestille seg.

LÆRING GJENNOM EGEN ERKJENNELSE OG INNSIKT

All vår undervisning er basert på Innsikt-basert læring, som representerer et markant skift fra dagens utpregete fokus på metoder og teknikker.

 

Innsikt er nøkkelen til læring, transformasjon og endring. Sagt enkelt, inntil du ser noe for deg selv vet du det egentlig ikke; og i det øyeblikk du innser noe kan ingen noensinne ta det fra deg.

 

 

«Når du begynner å se Tankens kraft og dens relasjon til din egen livsanskuelse, vil du bedre forstå deg selv og den verden du lever i»
- Sydney Banks

HOVEDPROGRAMMET BESTÅR AV 4 NØKKELELEMENTER:

Fire 3-dagers samlinger under ledelse av N3P Skolen sin lærerstab
Samlingene foregår fra fredag kl 13.00 til søndag kl 16.00.  Undervisningssted vil i hovedsak være Tønsberg, samt en samling på Tjøme.

Åtte individuelle veilednings-sesjoner med en N3P lærer
Alle deltakerne vil få 8 en-til-en coaching/mentoring-sesjoner med en av våre hovedlærere. Face-to face eller via Skype

Fire webinarer for videre fordypning mellom samlingene
Mellom hver samling vil hele gruppen møtes online for videre fordypning i utvalgte temaer, spørsmål og svar, feedback, mv.

Individuell fordypning gjennom utvalgte ressurser

Mellom hver samling vil studentene på egenhånd gå gjennom studiemateriell i form av videoundervisning, bøker og annet materiell

I tillegg til de oppsatte samlinger og aktiviteter vil du som student være med i en egen FaceBook-gruppe for deling, refleksjon og dialog


 

NOEN AV DE TEMAER SOM INNGÅR I UNDERVISNINGEN

VED SKOLENS HOVEDSAMLINGER VIL VI UTFORSKE EN REKKE SENTRALE TEMAER FOR Å HJELPE STUDENTENE TIL Å FÅ EN EGEN FORSTÅELSE AV PRINSIPPENE OG HVORDAN DE VIRKER INN I ALLE ASPEKTER AV LIVET:

images

Det menneskelige operativsystem. Hvordan alt egentlig fungerer – systemet bak kulissene. Vårt sinn fungerer bare en vei – fra innsiden og ut. Tanken er et produkt av Sinnet, bragt til liv gjennom Bevisstheten. Tanken er den skapende kraft – følelsen er kun en respons på tanken.

cosmos-sunset-1-136

Ett problem – En løsning.

Alt du noensinne står ovenfor er mellom deg og din tenkning . Vi skaper vår virkelighet – fra øyeblikk til øyeblikk. Alle lever i sin separate virkelighet – ingen har samme opplevelse.  Vi er kun i stand til å se verden fra innsiden og ut – alt annet er en illusjon. Erkjennelse av hvordan reell og varig endring egentlig skjer.

lighthouse2

Indre klarhet, vårt sinns naturlige tilstand.

Et klart sinn er alt vi trenger for å være ‘på vårt beste’. Vårt sinn har en innebygget selvkorrigerende mekanisme. Å leve livet fullt og helt – uten selvbegrensende tanker. Fravær av stress, bekymring og usikkerhet

Man and the Universe. A person is standing on the top of the hill next to the Milky Way galaxy with his hands raised to the air.

Skapt til et større potensiale.

Myten om hvem og hva jeg er. Å komme hjem til sitt sanne selv – Den vi egentlig er. Frigjøre det iboende menneskelige potensialet. Vår indre motstandskraft (resilience) – vår utrolige evne til å håndtere allverdens utfordringer og motgang, og sprette opp igjen.

Norsk 3P Skoles hovedlærere:

Tore og Kari Skåtun

Se omtale Om oss

Skolens tre hovedlærere Tore Skåtun, Kari  Skåtun
og Kirsti Naper sammen med Elsie Spittle

Skolens lærere sammen med Elsie Spittle under åpningen av skolen i mai 2017. 

 

Avslutning

Studenter og lærere ved avslutningen av første kull, mai 2018

UNDERVISNINGSSTED

Skolen holder til i idylliske Tønsberg, og alle samlinger (med ett unntak) vil være lokalisert midt i byen, med maks 5 min. gange fra Jernbanestasjonen.  Tønsberg er litt over en time unna Oslo med tog eller bil. Og 20 min. fra Sandefjord Torp Flyplass, som har god forbindelse til det meste av Norge + en rekke andre land.  En av samlingene vil bli holdt på Eidene Senter på Tjøme, som ligger ca. 25 min fra Tønsberg sentrum.  Vi vil her være behjelpelig med transport for de som kommer med tog eller fly.

Tønsberg brygge (2)

MODULER HØSTEN 2018 / VÅREN 2019

Modul 1: 28 - 30 sept, Midtløkken Kurssenter, Tønsberg

Modul 2: 23 -25 nov, Eidene Kurssenter, Tjøme

Modul 3: 1 - 3 feb, Midtløkken Kurssenter, Tønsberg

Modul 4: 5 - 7 april, Midtløkken Kurssenter, Tønsberg

 

Individuelle mentoring-sesjoner vil bli avtalt med den enkelte student underveis. 

Tidspunkt for de fire webinarene blir fastsatt i samråd med studentene.  De vil også bli tilgjengelige i opptak.

DET PRAKTISKE og ØKONIMISKE:


 

INVESTERING

Programmet inkluderer 4 ordinære undervisningssamlinger, 8 individuelle veiledningssesjoner og 4 webinarer.

 

Deltakelse på hele Utdanningsprogrammet:

Hele studieprogrammet koster ordinært kr 25 000.

Early bird pris: Ved påmelding innen 7. september betaler du kun kr. 20 000 for hele studiet

Kr 5 000 i depositum betales i forbindelse med opptak, resten betales i ett eller to avdrag (alternativ betalingsplan kan utarbeides etter avtale).

 

Deltakelse kun på Enkeltsamlinger:

Deltakelse på en enkelt samling, inklusiv en coaching sesjon, koster kr. 3 200 ordinært.

Early bird pris: Ved påmelding innen 7. september betaler du kun kr. 2 800 for første samling.  For de videre samlingene gjelder early bird-tilbudet påmelding innen 4 uker før oppstart av samlingen.

______________________

 

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffepauser ved de ordinære undervisningssamlingene i Tønsberg.

 

Par-tilbud: Vi har også etablert en par-rabatt for samboende par som ønsker å ta utdannelsen sammen (be om eget tilbud).

 

Losji for de som trenger det kommer i tillegg.  Ved Klubben Hotell i Tønsberg har vi fått følgende tilbud: Enkeltrom med frokost: kr 980.  Innkvartering i dobbeltrom m/frokost: kun 600 per person.  Tønsberg har også en rekke andre innkvarteringsmuligheter.  Lunsj er som sagt inkludert i studieprisen ved skolens ordinære samlinger, og øvrige måltider vil være tilgjengelig ved en rekke serveringssteder i området.  

 

En av samlingene vil være på Eidene Kurssenter på Tjøme, hvor vi vil tilbringe en langhelg sammen. Her har vi full kost og losji, og samlet kostnad for dette oppholdet blir ca kr 2 450 per person. 

 

 

PÅMELDING

Ta kontakt om dette virker interessant og du har flere spørsmål, eller meld din interesse for studiet ved å fylle ut skjemaet og svare på noen enkle spørsmål på påmeldingssiden vår.  Deretter vil vi ta kontakt for et lite intervju. Du vil så få tilsendt link til innbetaling av depositum på kr 5 000 for å sikre din plass på studiet.

 

Har du noen spørsmål angående studiet eller påmeldingen, send en epost til oss på post@3pskolen.no

 

Vi lager så en studieavtale med hver enkelt, inklusive betalingsplan for innbetaling av det resterende beløp.  

Ønsker du kun å delta på en eller flere kurssamlinger kan du melde deg på direkte til de enkelte kurs via vår Kurskalender