Indre Styrke Ytre Ro –
N3P Utdannelse 2020

Dette programmet handler om å grunnfeste i seg selv, og å kunne formidle til andre, en dypere forståelse av ‘den menneskelige dimensjon’.

Modul 1: Ditt Velbefinnende

Styrke ditt eget fundament – Grunnlaget for all forandring

Modul 2: Å dele med andre

Hvordan å formidle til andre det vi har sett for oss selv?

Modul 3: Coaching

Å peke et annet menneske i retning av sin sanne natur

Fordypning i de Tre Prinsipper

Tre fordypnings-moduler, med oppfølging mellom hver modul

Du har kanskje vært interessert i de Tre Prinsipper et stykke tid, eller kanskje bare hørt om dette fra en kollega eller venn, og har lyst til både å fordype din egen forståelse, samt å kunne dele dette med andre?

I denne utdannelsen ønsker vi å peke deg i retning av din sanne natur, som er kilden til din indre styrke. Når du finner tilbake til den styrken som allerede ligger i ditt eget fundament, blir du bevisst at du er skaperen i ditt eget liv, og kommer i kontakt med din ro, ditt potensiale og din lidenskap for livet. Det som før opplevdes som en uoverstigelig hindring blir med ett enkelt – eller helt borte. Å leve i harmoni med din sanne natur og være i kontakt med din indre visdom innebærer at livet utfolder seg naturlig og lett, innenfra og ut – uavhengig av ytre omstendigheter.

Dette programmet handler om å grunnfeste i seg selv, og å kunne formidle til andre, en dypere forståelse av ‘den menneskelige dimensjon’.

Om den eneste tingen folk lærte var å ikke være redd for sin egen opplevelse, ville det alene forandre verden.  – Syd Banks

Å få mer ut av deg selv, og livet, enn du kan få på egenhånd

Mennesker innen alle livets områder begynner gradvis å få øye på de Tre Prinsipper, og behovet for veivisere innen denne forståelsen er stigende. Vi har sett, igjen og igjen, den transformative effekt individer, grupper og organisasjoner opplever når de får et glimt av hvordan deres sinn fungerer, og den kraft som ligger i å se i den retningen. 

God tilgang på online ressurser er en gledelig utvikling, men vi ser at ingenting kan erstatte den læring, innsikt og transformasjon som oppstår når man deltar fysisk i en læringsprosess sammen med andre mennesker – i en gruppe over tid.

Dette programmet handler om å grunnfeste ditt eget velbefinnende og din indre klarhet, og å kunne peke andre mennesker i retning av sitt eget velbefinnende og sin iboende visdom.

OBS: NYTT OPPSTARTTIDSPUNKT

Fordypningsprogrammet vil starte i mars i stedet for januar, som tidligere annonsert, med første samling 7 – 8 mars

Modul 1: Ditt eget fundament – Grunnlaget for all forandring

7 – 8 mars, Midløkken Senter – Tønsberg

Gjennom undervisning, enkle aktiviteter og refleksjon vil du få grunnfestet din forståelse av hvordan menneskesinnet fungerer, og få en dypere innsikt i de mekanismer som forårsaker våre ulike sinnstilstander. En dyp erkjennelse av hvordan vårt sinn operer ‘bak kulissene’ vil medføre at du opplever:

  • mindre usikkerhet og bekymring
  • mindre stress og tankestøy
  • mer tilfredshet og økt opplevelse av tilstedeværelse i livet
  • større grad av trivsel og flyt i alle dine relasjoner

Denne modulen vil hjelpe deg å oppleve dypere nivåer av ditt eget sanne selv – den du egentlig er bakom alle tankeskapte illusjoner.

Modul 2: Å dele din forståelse med flere

18 – 19 april, Midløkken Senter – Tønsberg

Etterhvert som vi opplever hvordan denne forståelsen virker inn på alle aspekter av vårt eget liv, kommer gjerne spørsmålet: «Hvordan kan jeg dele dette med andre, dette er jo noe som alle burde vite?».

I denne modulen vil du få hjelp til å finne dine egne ord og din måte for å formidle det du selv har erkjent – enten det er til familie og venner, til ditt team på arbeidsplassen, eller holde foredrag eller små seminarer.

Du vil oppleve at jo mer du deler ut fra det du selv har erkjent, jo dypere vil din egen forståelse bli.

Modul 3: Å peke andre mot sin sanne natur – Coaching

13 – 14 juni, Midløkken Senter – Tønsberg

Å coache eller veilede et annet menneske ut fra forståelsen om de Tre Prinsipper er svært forskjellig fra det de fleste vil forbinde med coaching generelt. I denne modulen vil du få trene på det å være en hjelper for andre mennesker – uten bruk av teknikker og metoder, og uten en agenda om ønsket utfall.

Du vil få oppleve at transformasjonen skjer gjennom din tilstedeværelse for den andre og gjennom å være i kontakt med ditt eget fundament, og å hjelpe den andre til å komme i kontakt med sin egen iboende visdom.

Om du ønsker å jobbe profesjonelt som coach, eller du bare ønsker å hjelpe venner eller familie, så vil denne modulen hjelpe deg å være mer tilstede i din indre klarhet og visdom. 

Individuell oppfølging og personlig coaching

Mars – juni, 3 coachingsamtaler, ansikt til ansikt, via Zoom eller via Skype

I løpet av studietiden vil du få tre individuelle coachingsamtaler med en av lærerne. Disse samtalene har til hensikt å hjelpe deg å integrere og grunnfeste din forståelse av de Tre Prinsipper og til å se hvordan du kan bruke denne forståelsen i forhold til alle aspekter av ditt liv og virke.  Dette er samtaler som har potensialet til å transformere hvert område av ditt liv.

Webinarer for refleksjon og videre fordypning

Mars – juni, 3 møter over Internett

Etter hver samling dukker det gjerne opp nye innsikter, eller spørsmål og temaer du gjerne vil ha større klarhet i forhold til. Disse nettmøtene har til hensikt å skape et forum for videre fordypning, utveksling og deling, hvor vi kan undres i fellesskap, lære av hverandre og få øye på nye aspekter av denne forståelsen. Nett-sesjonene foregår over Zoom og ledes av skolens tre lærere.

Vårt undervisningsteam

Programmet ledes av av et team bestående av vår helt spesielle gjestelærer fra Danmark, Natasha Swerdloff, sammen med lederne av Norsk 3P Skole, Kari og Tore Skåtun. Alle tre har mange års erfaring med å dele deres innsikter om den menneskelige natur og å hjelpe mennesker til dypere innsikt.

Tore Skåtun

Tore Skåtun

3P fasilitator og coach

Tore har bred erfaring fra å jobbe med mennesker og organisasjoner i utvikling og endring i over 30 år, som konsulent, coach og trainer – innen personlig utvikling, organisasjon og ledelse, internasjonal utvikling og humanitær bistand.  For snart 6 år siden oppdaget han de Tre Prinsipper, og har ikke kikket seg tilbake siden.

[ Klikk for mer ]

Natasha Swerdloff

Natasha Swerdloff

3P fasilitator og coach

Natasha har undervist i coaching i mere enn 20 år, og er Master of Transformational Coaching fra Michael Neills Supercoach Academy. Natasha underviser i 3P over store deler av verden, driver The Principles Institute i Danmark og er medforfatter, sammen med Dicken Bettinger, av boken ‘Veien Hjem’.

[ Klikk for mer ]

Kari Skåtun

Kari Skåtun

3P fasilitator og coach

Kari er en erfaren kursleder og coach, og har arbeidet med mennesker i utvikling gjennom et langt liv. Hennes bakgrunn omfatter psykodrama, uttrykksterapi, NLP, veiledning, samt leder- og teamutvikling. De siste 5-6 årene har hun fordypet de 3 Prinsipper.  I tillegg til 3P fasislitator er hun etablert billedkunstner.

[ Klikk for mer ]

Gjennom å delta på programmet vil du få følgende:

Få styrket din forståelse - din egen 'grounding'

Lære å dele det du har erkjent med andre

3 weekend-samlinger, med undervisning, refleksjon, deling av innsikter og ny bevissthet, praktiske øveleser og fordypning. 

3 individuelle coaching/veiledningssamtaler med en av skolens lærere.

3 webinarer hvor vi alle møtes over Internett for refleksjon og videre fordypning

Tilgang til ressurser og utvalgte undervisningsvideoer med noen av de fremste formidlere av forståelsen om Tre Prinsipper

Kunne peke andre mot sin sanne natur

Det praktiske

UNDERVISNINGSSTED

Skolen holder til i idylliske Tønsberg, og samlingene vil være på Midtløkken Senter, lokalisert midt i byen, med maks 5 min. gange fra Jernbanestasjonen.

Lunsj og pause-servering er inkludert i deltakeravgiften. Kjøkkenet tar høyde for alle behov mht. allergier og preferanser. Råvarene er kortreiste og økologiske.  

Tønsberg er litt over en time unna Oslo med tog eller bil. Og 20 min. fra Sandefjord Torp Flyplass, som har god forbindelse til det meste av Norge + en rekke andre land.

Der finnes flere rimelige overnattingssteder i Tønsberg, og et stort utvalg av hyggelige restauranter.

Hvem er dette studieprogrammet for?

Programmet er åpent både for deg som allerede har en god forståelse av prinsippene, så vel som for deg som kun har en begynnende kjennskap til denne forståelsen. 

Om du ønsker å bruke denne forståelsen kun til berikelse av ditt eget og dine nærmestes liv, eller om du også ønsker å bruke den i jobbsammenheng, eller som coach/veileder, så vil du gjennom dette programmet få det du trenger for å kunne ta i bruk de muligheter ditt liv byr på.

Din investering

Hele programmet koster Kr. 18 000.
Dette dekker både lunsj og pauseservering ved samlingene.

Par-rabatt: Om eketfeller eller samboende par ønsker å delta sammen gir vi halv pris for den ene partneren.

Eventuelt opphold i Tønsberg besørges av deltakerne selv. Vi vil være behelpelig med informasjon om rimelige og gode steder for innkvartering. 

Innbetalinger: Kr. 6 000,- betales ved bekreftelse på opptak. Resten betales ved studiestart, om ikke annet er avtalt. Om du har behov for en avdragsordning på studieavgiften, så er det fullt mulig. 

Om du dette er noe som resonerer med deg og du har lyst å bli med oss på denne reisen, så meld din interesse, og vi tar kontakt for en uforpliktende samtale.

Bruk gjerne kontaktskjemaet nederst på siden. Du kan også sende en epost til: tore@3pskolen.no eller ring 45 095 918.

Sydney Banks om Visdom:

“Visdom er ikke å finne i verden av form, ei heller i fjerne strøk av kloden. Visdom ligger inne i vår egen bevissthet”

“Ingen kan gi bort visdom. En lærer kan kun lede deg til den via ord, i håp om at du vil ha mot nok til å se inn i deg selv og finne den inne i din egen bevissthet…”

Læring gjennom egen innsikt

All vår undervisning er basert på Innsikt-basert læring, som representerer et markant skift fra dagens utpregete fokus på metoder og teknikker.

Innsikt er nøkkelen til læring, transformasjon og endring. Sagt enkelt, inntil du ser noe for deg selv vet du det egentlig ikke; og i det øyeblikk du innser noe kan ingen noensinne ta det fra deg.

«Når du begynner å se Tankens kraft og dens relasjon til din egen livsanskuelse, vil du bedre forstå deg selv og den verden du lever i»

Kontakt oss

Norsk 3P Skole holder til i Tønsberg

tore@3pskolen.no

+47 45 095 918

Adlersgt. 4a, 3116 Tønsberg - Norway

Jeg vil gjerne vite mer