N3P Banner

Velkommen til Norsk 3P Skole

Begrepet 3P henviser til tre grunnleggende Prinsipper som har hjulpet mennesker over hele verden til å oppdage sitt eget velbefinnende og til å nærme seg sitt fulle potensiale.  Gjennom innsikt og dypere forståelse i disse prinsippene vil vi lettere møte og overkomme utfordrende situasjoner i livet.   Når vi ser hvor vår opplevelse kommer fra, vil samspillet med andre mennesker bli enklere og mange misforståelser i kommunikasjonen blir borte.  Dette vil også kunne gi opplevelsen av mindre stress, mindre tankestøy, og en dypere kontakt med vår medfødte livsglede og indre trygghet, uavhengig av omstendigheter og situasjoner.  Andre 'bivirkninger' av å se mer av systemet 'bak kulissene' er økt kreativitet, høyere produktivitet, mer stabilitet og større evne til å takle vanskeligheter.

 

Denne forståelsen, kjent som ‘de Tre Prinsipper’, blir nå formidlet over hele verden – innen områder som utdanning, organisasjon og ledelse, samfunnsutvikling, politi og kriminalomsorg, avhengighet, forebyggende arbeid, så vel som psykologi og psykiatri. 

 

Norsk 3P Skole har som formål å tilby håp og svar i forhold til de utfordringer og muligheter livet byr på, gjennom å øke forståelsen av disse grunnleggende prinsippene som ligger bak hele vår opplevelse av livet og verden rundt oss.  Skolen tilbyr innsikt til en ny forståelse av hvordan sinnet vårt fungerer og hvordan vår opplevelse av virkeligheten blir skapt fra innsiden og ut.

 

Skolen tilbyr temakvelder, kurs og fordypningsprogrammer i forståelsen av de Tre Prinsipper og hvordan vårt 'menneskelige operativsystem' fungerer bak kulissene.  Dette er en læring som har innflytelse på alle livets områder, og er like relevant for organisasjons- og næringsliv som for enkeltindivider.

 

NYHET:  3P bøker på Norsk

Sydney Banks sin "Missing Link" er nå utgitt på norsk, med tittelen "Den Skjulte Forbindelsen - Refleksjoner over Filosofi og Ånd"

"Coming Home" av Dr. Dicken Bettinger og Natasha Swerdloff har ogsåkommet i Norsk utgave:   Veien Hjem - Oppdag fundamentet for ditt psykologiske velbefinnende".

Den Skjulte Forbindelsen belyser og skaper en forståelse for den mystiske forbindelsen mellom livets psykologiske og åndelige natur. Denne forbindelsen synliggjør en enkelthet bakenfor sinnets komplekse virkemåte, prinsippene bak skapelsen av vårt livs øyeblikk-til-øyeblikks opplevelse.

 

Veien Hjem presenterer Tre Universelle Prinsipper som den bakenforliggende kilde til skapelsen av alle menneskelige opplevelser. Det gjøres på en måte som belyser Sydney Banks dype og universelle budskap om håp.  Denne boken kan hjelpe deg til å våkne opp til din medfødte mentale sunnhet uansett tidligere erfaringer og feiltrinn, nåværende utfordringer og fremtidig usikkerhet.

 

Bøkene kan bestilles direkte fra  Innsikt Forlag  

"If you take on someone else's belief to replace a belief of your own, you may experience a temporary placebo effect, but you have not found a lasting answer. However, if you replace an old belief with a realization from your own inner wisdom, the effect and results are superior and permanent"

- Sydney Banks