Velkommen til Norsk 3P Skole

Begrepet 3P henviser til tre grunnleggende Prinsipper som har hjulpet mennesker over hele verden til å oppdage sitt eget velbefinnende og til å nærme seg sitt fulle potensiale.  Gjennom innsikt og dypere forståelse i disse prinsippene vil vi lettere møte og overkomme utfordrende situasjoner i livet.   Når vi ser hvor vår opplevelse kommer fra, vil samspillet med andre mennesker bli enklere og mange misforståelser i kommunikasjonen blir borte.  Denne forståelsen vil også kunne gi opplevelsen av mindre stress, mindre tankestøy, og en dypere kontakt med vår medfødte livsglede og indre trygghet, uavhengig av omstendigheter og situasjoner.  Andre ‘bivirkninger’ av å se mer av systemet ‘bak kulissene’ er økt kreativitet, høyere produktivitet, mer stabilitet og større evne til å takle vanskeligheter.

Denne forståelsen, kjent som ‘de Tre Prinsipper’, blir nå formidlet over hele verden – innen områder som utdanning, organisasjon og ledelse, samfunnsutvikling, politi og kriminalomsorg, personlig vekst og utvikling, avhengighet, forebyggende arbeid, så vel som psykologi og psykiatri. 

Vår hensikt med Norsk 3P Skole er å dele prinsippene Universelt Sinn, Bevissthet og Tanke slik det ble undervist av Sydney Banks, og å bevare dem i sin reneste og mest kraftfulle form. Og hjelpe mennesker til en dypere forståelse om Prinsippene og deres relevans for alle de utfordringer vi mennesker står ovenfor.

Norsk 3P Skole ble grunnlagt i mars 2017  av Tore og Kari Skåtun, samt Kisti Naper. Den ledes i dag av Tore og Kari. Skolen tilbyr innsikt til en ny forståelse av hvordan sinnet vårt fungerer og hvordan vår opplevelse av virkeligheten blir skapt fra innsiden og ut. Vi har som formål å tilby håp og svar i forhold til de utfordringer og muligheter livet byr på, gjennom å øke forståelsen av disse grunnleggende prinsippene som ligger bak hele vår opplevelse av livet og verden rundt oss.  

Vi tilbyr temakvelder, foredrag, kurs og fordypningsprogrammer i forståelsen av de Tre Prinsipper og hvordan vårt ‘menneskelige operativsystem’ fungerer bak kulissene.  Dette er en læring som har innflytelse på alle livets områder, og er like relevant for organisasjons- og næringsliv som for enkeltindivider.

Elsie Spittle, sammen med Kari og Tore Skåtun

Fra «Mentored by Mind» retreatet i Tønsberg juni, 2019

Natasha Swerdoff og Dicken Bettinger

Fra «Healthy Mind, Kind Heart, New World» seminaret i Oslo, mars, 2018

Studenter og lærere ved avslutningen av Kull 2, april 2019

Siden oppstarten i mars 2017 har Norsk 3P Skole gjennomført 2 helårsutdannelser og avholdt en rekke åpne kurs, med egne krefter såvel som med verdenskjente lærere fra andre deler av verden.

Bøker om de Tre Prinsipper på norsk

Norske utgivelser på Innsikt Forlag

 

To av Sydney Banks sine bøker er nå  utgitt på norsk:  «Den Skjulte Forbindelsen – Refleksjoner over  Filosofi og Ånd» og «Den Opplyste Gartneren»

 

«Coming Home» av Dr. Dicken Bettinger og Natasha Swerdloff har også kommet i Norsk utgave:   «Veien Hjem – Oppdag fundamentet  for ditt psykologiske velbefinnende»

Den Skjulte Forbindelsen

Den Skjulte Forbindelsen belyser og skaper en forståelse for den mystiske forbindelsen mellom livets psykologiske og åndelige natur. 

Veien Hjem

Veien Hjem er dypsindig og praktisk og peker deg i retning av din egen visdom. Den minner oss om at alt vi trenger for å ha et fredfullt, lykkelig og tilfreds liv bor inne i oss alle.

Den Opplyste Gartneren

En klok gammel gartner avdekker tre universelle prinsipper bak all menneskelig virkelighet. Visdommen du finner på disse sidene kommer i form av et direkte og lettfattelig budskap som er tilgjengelig for alle som åpner sitt hjerte for den.

Kontakt oss

Norsk 3P Skole holder til i Tønsberg

tore@3pskolen.no

+47 45 095 918

Adlersgt. 4a, 3116 Tønsberg - Norway